Barra Exploración de formularios

A barra Exploración de formularios contén iconas para a edición de táboas de base de datos ou para o control da visualización dos datos. A barra móstrase na parte inferior dos documentos que conteñen campos ligados a bases de datos.

Pode usar a barra Exploración de formularios para moverse dentro dos rexistros, así como para inserilos e eliminalos. Se os datos se gardan nun formulario, os cambios transfírense á base de datos. A barra Exploración de formularios contén funcións para ordenar, filtrar e buscar rexistros de datos.

Icona Suxestión

Pode usar a icona Barra de navegación da barra Máis controis para engadir unha barra de navegación a un formulario.


Icona Nota

A barra de navegación só está visíbel en formularios conectados con bases de datos e non se encontra dispoñíbel na visualización de deseño. Vexa tamén Barra Datos de táboa.


Coas funcións de ordenación e filtraxe pode controlar a visualización dos datos. As táboas orixinais non se modifican.

O filtro ou a orde de clasificación actual gárdase co documento. Se hai un filtro definido, actívase a icona Aplicar filtro da barra de navegación. As funcións de ordenación e filtraxe do documento poden configurarse na caixa de diálogo Propiedades de formulario. (Escolla Propiedades de formulario - Datos - propiedades Ordenar e Filtro).

Icona Nota

Se unha instrución SQL é a base dun formulario (vexa Propiedades de formulario - separador Datos - Fonte de datos), as funcións de filtraxe e ordenación só están dispoñíbeis cando a instrución SQL se refire a unha única táboa e non está escrita en modo SQL nativo.


Número de rexistro

Mostra o número do rexistro actual. Introduza un número para ir ao rexistro correspondente.

Primeiro rexistro

Icona

Lévao ao primeiro rexistro.

Rexistro anterior

Icona

Lévao ao rexistro anterior.

Seguinte rexistro

Icona

Lévao ao seguinte rexistro.

Último rexistro

Icona

Lévao ao último rexistro.

Gardar rexistro

Icona

Garda unha nova entrada de datos. O cambio rexístrase na base de datos.

Desfacer: Entrada de datos

Icona

Permítelle desfacer unha entrada de datos.

Novo rexistro

Icona

Crea un novo rexistro.

Eliminar rexistro

Icona

Elimina un rexistro. Para eliminar unha consulta é necesario confirmala antes.

Actualizar

Actualiza os datos mostrados. Esta orde garante que os datos se manteñan sempre actualizados nos contornos multiusuario.

Icona

Actualizar

Localizar rexistro

Busca en táboas de bases de datos e formularios. Nos formularios e táboas de bases de datos pódense buscar valores concretos en campos de datos, caixas de lista e caixas de verificación.

Iconq

Localizar rexistro

Orde ascendente

Text fields are sorted alphabetically, numerical fields are sorted by number.

Icona

Orde ascendente

Orde descendente

Text fields are sorted alphabetically, number fields are sorted by number.

Icona

Orde descendente

Filtro automático

Filters the records, based on the content of the currently selected data field.

Icona

Filtro automático

Filtros baseados en formularios

Solicita ao servidor da base de datos que filtre os datos visíbeis cos criterios especificados.

Icona

Filtros baseados en formularios

Ordenar

Especifica os criterios de ordenación para a visualización dos datos.

Icona

Orde de clasificación

Reset Filter/Sorting

Cancela a configuración de filtro e exhibe todos os rexistros da táboa.

Icona

Reset Filter/Sorting

Fonte de datos como táboa

Activa unha visualización de táboa adicional cando está en visualización de formulario. Se a función Fonte de datos como táboa está activada, a táboa vese nunha área situada sobre o formulario.

Icona

Fonte de datos como táboa

Aplicar filtro

Alterna entre a visualización filtrada e non-filtrada da táboa.

Icona

Aplicar filtro