Barra Datos de táboa

Utilice a barra Datos de táboa para controlar a visualización dos datos.

A visualización de datos filtrados permanece activa ata que se cambien ou cancelen os criterios de filtraxe ou de ordenación. Se un filtro está activo, actívase a icona Aplicar filtro na barra Datos de táboa.

Gardar rexistro

Garda o rexistro da táboa de base de datos. A icona Gardar rexistro encóntrase na barra Datos de táboa

Icona

Gardar rexistro

Editar datos

Activa ou desactiva o modo edición da táboa de base de datos.

Icona

Editar datos

Liña

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Icona

Desfacer: Entrada de datos

Localizar rexistro

Nos formularios e táboas de bases de datos pódense buscar valores concretos en campos de datos, caixas de lista e caixas de verificación.

Iconq

Localizar rexistro

Actualizar

Actualiza os datos mostrados. Esta orde garante que os datos se manteñan sempre actualizados nos contornos multiusuario.

Icona

Actualizar

Orde de clasificación

Especifica os criterios de ordenación para a visualización dos datos.

Icona

Orde de clasificación

Orde ascendente

Text fields are sorted alphabetically, numerical fields are sorted by number.

Icona

Orde ascendente

Orde descendente

Text fields are sorted alphabetically, number fields are sorted by number.

Icona

Orde descendente

Filtro automático

Filters the records, based on the content of the currently selected data field.

Icona

Filtro automático

Aplicar filtro

Alterna entre a visualización filtrada e non-filtrada da táboa.

Icona

Aplicar filtro

Filtro estándar

Permite definir as opcións de filtraxe.

Icona

Filtro estándar

Reset Filter/Sorting

Cancela a configuración de filtro e exhibe todos os rexistros da táboa.

Icona

Reset Filter/Sorting

Datos para texto

Insire os campos do rexistro marcado na posición do cursor no documento.

Icona

Datos para texto

Datos en campos

Actualiza o contido dos campos da base de datos por medio dos rexistros marcados. A icona Datos en campos só está dispoñíbel se o documento é de texto.

Icona

Datos en campos

Combinación de correspondencia

Inicia o asistente de combinación de correspondencia para crear cartas formulario.

Icona

Combinación de correspondencia

Fonte de datos do documento actual

Mostra a táboa ligada ao documento actual no explorador da fonte de datos.

Icona

Fonte de datos do documento actual

Activar/Desactivar explorador

Turns on and off the view of the data source explorer. The Explorer On/Off icon is visible on the Table Data bar.

Icona

Activar/Desactivar explorador