Documentos de formulario XML (XForms)

Os XForms son un novo tipo de formulario web desenvolvido por World Wide Web Consortium. O modelo XForm defínese en XML (Extensible Markup Language) e usa seccións separadas para describir o que fai o formulario e a súa aparencia. Pode ver información detallada sobre os XForms en: http://www.w3.org/MarkUp/Forms/.

Traballar con XForms

En LibreOffice, os documentos XForms son un tipo especial de documento de Writer. O modo deseño dun documento XForm dispón de paneis e barras de ferramentas adicionais.

Unha vez creado e gardado un documento XForms, pode abrilo, encher o formulario e enviar os cambios a un servidor.

Para crear novos documentos XForms

  1. Escolla Ficheiro - Novo - Documento de formulario XML.

    A xanela de deseño de XForms abrirase nun documento baleiro de Writer.

  2. Deseñe o seu formulario.

Para abrir un documento XForms

Para editar un documento XForms

Abra o documento XForms e use as seguintes xanelas e barras de ferramentas: