Cambiar modelos predefinidos

Cando abre un novo documento mediante Ficheiro - Novo, aparece un documento en branco baseado nun modelo de LibreOffice. Pode editar, modificar ou substituír ese modelo para que o novo documento conteña estilos personalizados ou outro contido.

Modificar modelos predefinidos

Icona Nota

Pode definir un modelo de documento para cada módulo de LibreOffice. A continuación descríbese como proceder con documentos de texto.


  1. Save the document by choosing File - Templates - Save As Template and saving the document in the My Templates category.

  2. Escolla Ficheiro - Novo - Modelos

  3. Double-click My Templates in the list. You will see the user-defined templates in the user directory specified under - LibreOffice - Paths. Select the template you have just saved.

  4. Choose Set as default. The next time you open a new text document, the new document will be based on the new default template.

Uso de modelos personalizados

Os modelos personalizados poden facilitar o seu traballo de varias maneiras.

Modelos no cartafol de modelos

You can save a new template with File - Templates - Save As Template or by selecting "Template" file type in any Save dialog. Save the template in the user directory specified under - LibreOffice - Paths to be able to access the template from within the File - New - Templates dialog.

To open the template for editing, choose File - New - Templates, select the template and click the Edit button.

Modelos