Cambiar a asociación dos tipos de documentos de Microsoft Office

Para cambiar a asociación das extensións dos nomes de ficheiros de Microsoft Office para poder abrir os ficheiros tanto con LibreOffice como con Microsoft Office:

  1. No Explorador do Windows, toque co botón dereito do rato un ficheiro que desexa asignar a outro aplicativo.

  2. In the context menu, choose Open with - Choose another app.

  3. Na lista de aplicativos, escolla o programa co que desexa abrir o tipo de ficheiros escollido. Asegúrese de ter seleccionado «Usar sempre este programa».

    Se estes pasos non se aplican á súa versión do Windows da Microsoft, busque na axuda do Windows da Microsoft a ver se atopa como cambiar as asociacións dos ficheiros.