Engadir puntos premíbeis a imaxes

Os mapas de imaxe permítenlle anexar URLs a áreas específicas, chamados puntos premíbeis, nunha imaxe do seu documento. Un mapa de imaxe é un grupo dun ou máis puntos premíbeis.

Pode debuxar tres tipos de puntos activos: rectángulos, elipses e polígonos. Cando se preme nun punto activo, o URL ábrese na xanela do explorador ou no marco especificado. Tamén pode especificar o texto que aparece cando o rato se sitúa sobre o punto activo.

Para engadir puntos sensíbeis a imaxes

  1. Sitúe o cursor no lugar do documento onde quere colocar o mapa de imaxe.

  2. Choose Insert - Image, select and insert a bitmap image.

  3. Escolla Editar - Mapa de imaxe tendo a imaxe seleccionada. Verá o Editor do mapa de imaxe, que mostra a imaxe de fondo.

  4. Use as iconas do editor para debuxar a forma do punto sensíbel sobre a imaxe de fondo, por exemplo, un rectángulo.

    You can see an extended help text on the functions of each icon when you enable Extended Help in - LibreOffice - General.

  5. Introduza o "enderezo" de URL que se mostrará no explorador da web cando o usuario prema o punto sensíbel.

  6. Se o desexa pode introducir un "texto" que se mostrará como suxestión cando o usuario sitúe o rato sobre o punto sensíbel.

  7. Prema Aplicar para activar os cambios e peche o editor.

  8. Garde o documento en formato HTML ou LibreOffice.

Pode, por exemplo, gardar o mapa de imaxe como ficheiro e cargalo nun servidor web.

Mapa de imaxe

Un mapa de imaxe é un marco de texto ou unha imaxe sensíbel a unha referencia. Pódese premer en áreas definidas da imaxe ou do marco de texto para acceder a un (URL) que estea ligado á área. As áreas de referencia, xunto cos URLs ligados e co texto correspondente exhibido cando se pousa o apuntador do rato sobre elas, defínense no Editor de mapas de imaxe.

Existen dous tipos diferentes de mapas de imaxe. O mapa de imaxe de cliente avalíase no computador cliente que cargou a imaxe da internet, mentres que o mapa de imaxe de servidor se avalía no computador servidor que fornece a páxina HTML na internet. Na avaliación realizada no servidor, premendo no mapa de imaxe, envíanse as coordenadas relativas do cursor de dentro da imaxe ao servidor e un programa destinado a ese efecto responde. Na avaliación realizada no cliente, premendo nun punto activo do mapa de imaxe, actívase o URL como se se tratase dunha ligazón de texto normal. O URL aparece debaixo do apuntador do rato cando o usuario pasa o cursor sobre o mapa de imaxe.

Como os mapas de imaxe se poden usar de formas moi diversas, tamén é posíbel almacenalos con diferentes formatos.

Formatos de mapas de imaxe

Os mapas de imaxe divídense basicamente en dous grupos: os analizados no servidor (ou sexa, o seu provedor da internet) e os analizados no explorador da web do computador do usuario.

Mapas de imaxe de servidor

Os mapas de imaxe de servidor móstranse na páxina en forma de imaxe ou marco. Prema no mapa de imaxe co rato para enviar as coordenadas da posición relativa ao servidor. Coa axuda dun programa extra, o servidor determinará o paso seguinte. Hai varios métodos incompatíbeis para definir este proceso. Os dous máis comúns son:

LibreOffice creates ImageMaps for both methods. Select the format from the File type list in the Save As dialog in the ImageMap Editor. Separate Map Files are created which you must upload to the server. You will need to ask your provider or network administrator which type of ImageMaps are supported by the server and how to access the evaluation program.

Client Side ImageMap

The area of the picture or frame where the reader can click is indicated by the appearance of the linked URL when the mouse passes over the area. The ImageMap is stored in a layer below the picture and contains information about the referenced regions. The only disadvantage of Client Side ImageMaps is that older Web browsers cannot read them; a disadvantage that will, however, resolve itself in time.

When saving the ImageMap, select the file type SIP - StarView ImageMap. This saves the ImageMap directly in a format which can be applied to every active picture or frame in your document. However, if you just want to use the ImageMap on the current picture or text frame, you do not have to save it in any special format. After defining the regions, simply click Apply. Nothing more is necessary. Client Side ImageMaps saved in HTML format are inserted directly into the page in HTML code.