Enviar documentos como correos electrónicos

Pode enviar o documento actual de LibreOffice como anexo de correo electrónico.

  1. Escolla Ficheiro - Enviar - Documento como correo electrónico.

    LibreOffice opens your default e-mail program.

  2. No programa de correo electrónico, introduza o destinatario, o asunto, o texto que desexe engadir e envíeo.

Icona Suxestión

In case you want to send the e-mail to a recipient who only has software that cannot read the OpenDocument format, you can send the current document in an often used proprietary format.
For a text document, choose File - Send - E-mail as Microsoft Word. For a spreadsheet, choose File - Send - E-mail as Microsoft Excel. And for a presentation, choose File - Send - E-mail as Microsoft PowerPoint.
If you want to send the document as a read-only file, choose File - Send - E-mail as PDF.
These commands do not change your current document. Only a temporary copy is created and sent.


Gardar documentos