Visión xeral da base de datos

Uso de bases de datos en LibreOffice

Visualización de fonte de datos

Choose View - Data Sources or press + Shift + F4 keys to call the data source view from a text document or spreadsheet.

Á esquerda pode ver o explorador de fontes de datos. Se selecciona unha táboa ou consulta, verá á dereita o seu contido. Na marxe superior sitúase a barra Datos de táboa.

Fontes de datos

axenda de enderezos como fonte de datos

Ver o contido da fonte de datos

Barra de menú de ficheiros de base de datos

Formularios e informes

Crear documento de formulario, editar funcións de formulario, Asistente de formularios

Introducir datos versus editar formulario

Asistente de informes

Crear, usar e editar informes de bases de datos

Consultas

Crear consulta ou visualización de táboa, editar estrutura de consulta

Asistente de consultas

Introducir, editar e copiar rexistros

Táboas

Crear táboa, editar estrutura de táboa, índice, relacións

Asistente de táboas

Introducir, editar e copiar rexistros