Inserir datos de documentos de texto

Pode inserir texto noutros tipos de documentos, como follas de cálculos e presentacións. Teña en conta que é diferente inserir texto en marcos, en celas de follas de cálculo ou no modo esquema das presentacións.

Icona

Para seleccionar en que formato pegar o contido do portapapeis, prema a frecha situada ao lado da icona Pegar na barra Estándar ou escolla Editar - Pegado especial e, a seguir, seleccione o formato apropiado.

Copiar texto mediante arrastrar e soltar

Inserir datos de follas de cálculo

Copiar obxectos de debuxo noutros documentos