Inserir datos de follas de cálculo

Inserir datos de documentos de texto

Copiar obxectos de debuxo noutros documentos