Barras de ferramentas

Nunha xanela de ficheiro de base de datos, pode ver as seguintes barras de ferramentas.

Táboa

Abrir obxecto de base de datos

Abre a táboa seleccionada para introducir, editar ou eliminar rexistros.

Editar

Abre a táboa seleccionada para modificar a estrutura.

Eliminar

Elimina a táboa seleccionada.

Renomear

Renomea a táboa seleccionada.

Consulta

Abrir obxecto de base de datos

Abre a consulta seleccionada para introducir, editar ou eliminar rexistros.

Editar

Abre a consulta seleccionada para modificar a estrutura.

Eliminar

Elimina a consulta seleccionada.

Renomear

Renomea a consulta seleccionada.

Formulario

Abrir obxecto de base de datos

Abre o formulario seleccionado para introducir, editar ou eliminar rexistros.

Editar

Abre o formulario seleccionado para poder modificar o deseño.

Eliminar

Elimina o formulario seleccionado.

Renomear

Renomea o formulario seleccionado.

Informe

Abrir obxecto de base de datos

Abre o informe seleccionado para introducir, editar ou eliminar rexistros.

Editar

Abre o informe seleccionado para modificar o deseño.

Eliminar

Elimina o informe seleccionado.

Renomear

Renomea o informe seleccionado.