Asistente de táboas - Definir chave primaria

Especifica un campo da táboa para usalo como chave primaria.

Crear chave primaria

Seleccione esta opción para crear unha chave primaria. Engada unha chave primaria a cada táboa da base de datos para identificar de forma exclusiva cada rexistro. Nalgúns sistemas de base de datos de LibreOffice o uso de chaves primarias é obrigatorio para editar as táboas.

Engadir chave primaria automaticamente

Seleccione esta opción para engadir automaticamente unha chave primaria como campo adicional.

Utilizar un campo xa en uso como chave primaria

Seleccione esta opción para usar como chave primaria un campo existente con valores exclusivos.

Nome de campo

Seleccione o nome de campo.

Valor automático

Seleccione esta opción para introducir automaticamente un valor e incrementar o valor dos campos en cada novo rexistro. A base de datos debe soportar o incremento automático para poder usar a función Valor automático.

Definir chave primaria como combinación de varios campos

Seleccione esta opción para crear chaves primarias mediante a combinación de varios campos.

Campos dispoñíbeis

Seleccione un campo ou prema en > para engadilo á lista de campos de chave primaria.

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

Campos de chave primaria

Seleccione un campo e prema en < para eliminalo da lista de campos de clave primaria. A clave primaria créase como concatenación dos campos desta lista, de arriba a abaixo.

Asistente de táboas - Crear táboa