Asistente de táboas - Seleccionar campos

Seleccione os campos de entre as táboas de mostra proporcionadas como punto de partida para a creación da súa propia táboa.

Emprego

Seleccione a categoría de negocio para ver só mostras de táboas comerciais.

Privado

Seleccione a categoría persoal para ver só mostras de táboas persoais.

Exemplos de táboas

Escolla unha das táboas de mostra e, a seguir, seleccione algúns campos desa táboa na caixa de lista situada á esquerda. Repita este paso ata seleccionar todos os campos que necesite.

Campos dispoñíbeis

Lists the names of the data base fields in the selected table or query. Click to select a field or hold down the Shift or the key while you click to select more than one field.

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

>>

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<<

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

^

Prema para mover unha entrada cara a arriba o campo seleccionado na lista.

v

Prema para mover unha entrada cara a abaixo o campo seleccionado na lista.

Campos seleccionados

Mostra todos os campos que se incluirán na nova táboa.

Asistente de táboas - Definir tipos e formatos