Ver

Menú Ver dunha xanela de base de datos.

Obxectos de base de datos

Abre un submenú.

Formularios

Selecciona o depósito de formularios e mostra todos os formularios na visualización de detalles.

Informes

Selecciona o depósito de informes e mostra todos os informes na visualización de detalles.

Consultas

Selecciona o depósito de consultas e mostra todas as consultas na visualización de detalles.

Táboas

Selecciona o depósito de táboas e mostra todas as táboas na visualización de detalles.

Ordenar

Abre un submenú.

Ascendente

Ordena de maneira ascendente as entradas na visualización de detalles.

Descendente

Ordena de maneira descendente as entradas na visualización de detalles.

Previsualización

Abre un submenú.

Ningún

Desactiva a previsualización na xanela da base de datos.

Información sobre o documento

A xanela de previsualización mostra a información sobre o documento dun formulario ou informe.

Documento

A previsualización mostra o documento dun formulario ou informe.

Actualizar táboas

Actualiza as táboas.