Uso de bases de datos en LibreOffice Base

In LibreOffice Base, you can access data that is stored in a wide variety of database file formats. LibreOffice Base natively supports some flat file database formats, such as the dBASE format. You can also use LibreOffice Base to connect to external relational databases, such as databases from MySQL or Oracle.

Os seguintes tipos de bases de datos son só de lectura en LibreOffice Base. Non é posíbel modificar a súa estrutura ou editar, inserir e eliminar rexistros a partir de LibreOffice Base nestes tipos de base de datos:

Uso de bases de datos en LibreOffice

O Asistente de bases de datos axuda a crear ficheiros de bases de datos e a rexistrar novas bases de datos en LibreOffice.

Icona Nota

O ficheiro de base de datos contén consultas, informes e formularios da base de datos, así como unha ligazón onde se almacenan os rexistros. A información de formatado almacénase tamén no ficheiro de base de datos.