Gardar e proseguir

Especifica se desexa rexistrar a base de datos, abrila para editala ou introducir unha nova táboa.

Si, desexo que rexistre a base de datos

Select to register the database within your user copy of LibreOffice. After registering, the database is displayed in the View - Data Sources window. You must register a database to be able to insert the database fields in a document (Insert - Field - More Fields) or in a mail merge.

Non, non desexo que rexistre base de datos

Seleccioe esta opción para manter a información da base de datos tan só no ficheiro de base de datos creado.

Abrir a base de datos para editala

Seleccione esta opción para mostrar o ficheiro onde pode editar a estrutura da base de datos.

Crear táboas utilizando o asistente de táboas

Seleccione esta opción para chamar o asistente de táboas despois da finalización do asistente de bases de datos.

Asistente de bases de datos