Propiedades da asociación

If you double-click a connection between two linked fields in the query design, or if you choose Insert - New Relation, the Join Properties dialog appears. These properties will be used in all queries created in the future.

Para acceder a esta orde...

Abra o deseño de consulta e escolla Inserir - Nova relación ou prema dúas veces nunha liña de conexión entre dúas táboas.


Táboas implicadas

Especifica as dúas táboas que desexa asociar.

Campos implicados

Specifies two data fields that will be joined by a relation.

Opcións

Tipo

Specifies the link type of the selected link. Some databases support only a subset of the possible types.

Asociación interna

A asociación interna fai que a táboa de resultados conteña só os rexistros en que o contido dos campos ligados é igual. En LibreOffice SQL este tipo de ligazón créase coa cláusula WHERE correspondente.

Asociación á esquerda

Coa asociación á esquerda, a táboa de resultados contén os campos da táboa esquerda e aqueles campos da táboa dereita en que o contido dos campos ligados é igual. En SQL LibreOffice este tipo de ligazón corresponde á orde LEFT OUTER JOIN.

Asociación á dereita

Coa asociación á dereita, a táboa de resultados contén os campos da táboa dereita e aqueles da táboa esquerda en que o contido dos campos ligados é igual. En LibreOffice SQL, este tipo de ligazón corresponde á orde RIGHT OUTER JOIN.

Asociación integral

Nas asociacións integrais, a táboa de resultados contén todos os campos das táboas dereita e esquerda. En SQL LibreOffice, este tipo de ligazón corresponde á orde FULL OUTER JOIN.

Natural

Inserts the keyword NATURAL into the SQL statement that defines the relation. The relation joins all columns that have the same column name in both tables. The resulting joined table contains only one column for each pair of equally named columns.