Continuación do conversor de documentos

Especifica, para cada tipo de modelo e de documento, o cartafol de lectura e o de gravación.

Para acceder a esta orde...

Escolla Ficheiro - Asistentes - Conversor de documentos


Modelos

Determina se os modelos deben convertirse e como.

Modelos de texto

Teña en conta que a etiqueta "Modelos de texto" cambia segundo as seleccións feitas na páxina anterior. Por exemplo, se os documentos seleccionados son de Microsoft Word, na etiqueta aparece "Modelos de Word".

Specifies that templates are to be converted.

Incluír subcartafoles

Indicates that the subdirectories of the selected directory are also searched for matching files.

Importar de

Specifies the directory containing the source files.

Gardar en

Specifies the directory to which the destination files are written.

...

Opens a dialog to select the desired path.

Documentos

Determina se os documentos se converten e como.

Documentos de texto

Teña en conta que a etiqueta "Documentos de texto" cambia segundo as seleccións feitas na páxina anterior. Por exemplo, se os documentos seleccionados son de Microsoft Word, na etiqueta aparece "Documentos de Word".

Indicates that the documents are to be converted.

Incluír subcartafoles

Indicates that the subdirectories of the selected directory are also searched for matching files.

Importar de

Specifies the directory containing the source files.

Gardar en

Specifies the directory to which the destination files are written.

...

Opens a dialog to select the desired path.

Pode continuar na páxina seguinte do Conversor de documentos.