Asistente de elementos de grupo: Campo de base de datos

Esta páxina é visíbel se está ligada a unha base de datos. Especifica se os valores de referencia deben gardarse na base de datos.

Indique onde gardar os valores de referencia. Un valor de referencia pode representar o estado actual da caixa de grupo nunha base de datos.

Para acceder a esta orde...

No deseño de formulario, prema na icona Caixa de grupo da barra de ferramentas e use o rato para crear un marco - páxina 4 do asistente (Ten que haber conexión cunha base de datos).


Icona Nota

Esta páxina só se mostra se xa está ligada a unha base de datos.


Desexa gardar o valor nun campo de base de datos?

Si, gardar no seguinte campo:

Specifies that you want to save the reference values in a database. The values are written in the data field selected in the list box. The list box displays all the field names from the database table that the form is linked to.

Caixa de lista

Non, gardar só no formulario.

Specifies that you want to save the reference values in the form only, and not in the database.