Asistente de formularios - Engadir campos de subformulario

Especifique a táboa ou consulta que necesita para crear o subformulario, así como os campos que desexa incluír nel.

Para acceder a esta orde...

Prema en Usar o asistente para crear un formulario na xanela do ficheiro de base de datos.


Táboas ou consultas

Especifica a táboa ou consulta para a que se crea o subformulario.

Campos dispoñíbeis

Lists the names of the data base fields in the selected table or query. Click to select a field or hold down the Shift or the key while you click to select more than one field.

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

>>

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<<

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

^

Prema para mover unha entrada cara a arriba o campo seleccionado na lista.

v

Prema para mover unha entrada cara a abaixo o campo seleccionado na lista.

Campos no subformulario

Mostra os campos que se van incluĂ­r no novo formulario.

Asistente de formularios - Obter campos asociados