Asistentes

Guíano na creación de cartas comerciais e persoais, fax, axendas, presentacións, etc.

Para acceder a esta orde...

Escolla Ficheiro - Asistentes


Carta...

Inicia o asistente de modelos de carta.

Fax...

Opens the wizard for faxes. The wizard can help you create document templates for fax documents. You can then print the fax documents to a printer or to a fax machine, if fax driver software is available.

Axenda...

Inicia o asistente para axudalo a crear un modelo de axenda.

Conversor de documentos...

Copia e converte documentos ao formato XML de OpenDocument usado por LibreOffice.

Conversor de euros

Converts the currency amounts found in LibreOffice Calc documents and in fields and tables of LibreOffice Writer documents into euros.

Fonte de datos de enderezos

Este asistente rexistra unha axenda de enderezos existente como fonte de datos en LibreOffice.