Teclas de atallo de bases de datos

A seguinte é unha lista de teclas de atallo dispoñíbeis nas bases de datos.

Tamén é posíbel usar as teclas de atallo xerais de LibreOffice

Icona Nota

Algunha tecla de atallo podería estar atribuída ao sistema e non estar dispoñíbel para LibreOffice. Tente atribuír teclas diferentes para LibreOffice, en Ferramentas - Personalizar - Teclas, ou no seu sistema.


Teclas de atallo de bases de datos

No deseño de consulta

Teclas de atallo

Resultados

F6

Salta entre as áreas do deseño de consulta.

Eliminar

Elimina unha táboa do deseño de consulta.

Tabulación

Selecciona a liña de conexión.

Maiús+F10

Abre o menú de contexto.

F4

Previsualización

F5

Executar consulta

F7

Engadir táboa ou consulta.


Xanela propiedades de control

Teclas de atallo

Resultados

Abre a caixa de combinación.

Pecha a caixa de combinación.

Maiús+Intro

Insire unha nova liña.

Frecha cara a arriba

Sitúa o cursor na liña anterior.

Frecha cara a abaixo

Sitúa o cursor na liña seguinte.

Intro

Completa a entrada no campo e sitúa o cursor no campo seguinte.

Enfoca (se non está en modo deseño) o primeiro control, que é o primeiro dos listados no Explorador de formularios.


Atallos para a creación de caixas de diálogo de Basic

Teclas de atallo

Resultados

Salta entre os separadores.

Salta entre os separadores.

F6

Saltar entre as xanelas.

Tabulación

Selección dos campos de control.

Maiús + Tab

Selección dos campos de control en dirección contraria.

Insire o control seleccionado.

Tecla de frecha

Move o control seleccionado en pasos de 1 mm na dirección respectiva. En modo edición de punto, cambia o tamaño do control seleccionado.

En modo edición de punto, salta á seguinte agarradoira.

En modo edición de punto, salta á agarradoira anterior.

Esc

Sae da selección actual.


Selecting Rows and Columns in a Database Table (opened by + Shift + F4 keys)

Teclas de atallo

Resultado

Barra de espazos

Alterna a selección de fila, excepto cando a fila está en modo edición.

Alterna a selección de fila

Maiús+Barra de espazos

Selecciona a columna actual

Move o cursor para a primeira fila

Move o cursor para a derradeira liña