Teclas de atallo xerais en LibreOffice

Icona Nota

Algunha tecla de atallo podería estar atribuída ao sistema e non estar dispoñíbel para LibreOffice. Tente atribuír teclas diferentes para LibreOffice, en Ferramentas - Personalizar - Teclas, ou no seu sistema.


Uso das teclas de atallo

A great deal of your application's functionality can be called up by using shortcut keys. For example, the shortcut keys are shown next to the Open entry in the File menu. If you want to access this function by using the shortcut keys, press and hold down and then press the O key. Release both keys after the dialog appears.

Case todas as operacións do aplicativo poden efectuarse co rato ou co teclado indistintamente.

Uso das teclas de atallo nas caixas de diálogo de control

There is always one element highlighted in any given dialog - usually shown by a broken frame. This element, which can be either a button, an option field, an entry in a list box or a check box, is said to have the focus on it. If the focal point is a button, pressing Enter runs it as if you had clicked it. A check box is toggled by pressing the spacebar. If an option field has the focus, use the arrow keys to change the activated option field in that area. Use the Tab key to go from one element or area to the next one, use Shift+Tab to go in the reverse direction.

A caixa de diálogo péchase sen gardar os cambios ao premer na tecla ESC.

Teclas de atallo para accións do rato

If you are using drag-and-drop, selecting with the mouse or clicking objects and names, you can use the keys Shift, and occasionally to access additional functionality. The modified functions available when holding down keys during drag-and-drop are indicated by the mouse pointer changing form. When selecting files or other objects, the modifier keys can extend the selection - the functions are explained where applicable.

Campos prácticos de entrada de texto

 1. Pode abrir un menú de contexto que contén algunha das ordes máis usadas.

 2. Use the shortcut keys +Shift+S to open the Special Characters dialog to insert one or more special characters.

 3. Use +A to select the entire text. Use the right or left arrow key to remove the selection.

 4. Prema dúas veces nunha palabra para seleccionala.

 5. Se preme tres veces nun campo de entrada de texto selecciona todo o campo, se o fai nun documento de texto selecciona a frase completa.

 6. Use +Del to delete everything from the cursor position to the end of the word.

 7. By using and right or left arrow key, the cursor will jump from word to word; if you also hold down the Shift key, one word after the other is selected.

 8. Prema en INSERT para alternar entre o modo de inserción e o modo de substitución.

 9. É posíbel usar a función arrastar e soltar dentro e fóra das caixas de texto.

 10. The +Z shortcut keys are used to undo modifications one step at a time; the text will then have the status it had before the first change.

 1. LibreOffice has an AutoComplete function which activates itself in some text and list boxes. For example, enter into the URL field and the AutoComplete function displays the first file or first directory found that starts with the letter "a".

 2. Use the down arrow key to scroll through the other files and directories. Use the right arrow key to also display an existing subdirectory in the URL field. Quick AutoComplete is available if you press the End key after entering part of the URL. Once you find the document or directory you want, press Enter.

Interrupción de macros

If you want to terminate a macro that is currently running, press +Shift+Q.

Lista das teclas de atallo xerais de LibreOffice

The shortcut keys are shown on the right hand side of the menu lists next to the corresponding menu command.

Teclas de atallo para controlar caixas de diálogo

Teclas de atallo

Efecto

Tecla Intro

Activa o botón enfocado na caixa de diálogo

Esc

Pecha a acción ou caixa de diálogo. Se está na Axuda de LibreOffice: sobe un nivel.

Barra de espazos

Cambia a caixa de selección enfocada nas caixas de diálogo.

Teclas de frecha

Cambia o campo de control activo nunha sección de opcións das caixas de diálogo.

Tabulación

Focaliza a seguinte sección ou elemento das caixas de diálogo.

Maiús + Tab

Enfoca o elemento ou sección anterior nas caixas de diálogo.

Abre a lista do campo de control seleccionado na caixa de diálogo. Estas teclas de atallo poden usarse tanto con caixas de combinación como con botóns de icona con menús emerxentes. Para pechar unha lista aberta, prema en Esc.


Teclas de atallo para controlar documentos e xanelas

Teclas de atallo

Efecto

Abre un documento.

Garda o documento actual.

Crea un novo documento.

Abre o diálogo Modelos.

Imprime o documento.

Activa a barra de ferramentas Atopar.

Activa a caixa de diálogoLocalizar e substituír.

Busca o último termo de busca inserido.

Debuxa de novo a visualización do documento.

Activa ou desactiva o cursor de selección no texto só de lectura.

Na Axuda de LibreOffice: salta á páxina principal.

Maiús+F2

Activa as Suxestións adicionais para a orde, icona ou control seleccionado.

F6

Enfoca a seguinte subxanela (por exemplo, documento/visualización de fonte de datos)

Maiús+F6

Enfoca a subxanela anterior.

F10

Activa o primeiro menú (menú Ficheiro)

Maiús+F10

Abre o menú de contexto.

+F4 or +F4

Pecha o documento actual (pecha LibreOffice ao saír do último documento aberto)

Sae do aplicativo.


Teclas de atallo para editar ou formatar documentos

Teclas de atallo

Efecto

Ao situalo no inicio dunha cabeceira, insírese unha tabulación.

Intro (se foi seleccionado un obxecto OLE)

Activa o obxecto OLE seleccionado.

Intro (se está seleccionado un obxecto de debuxo ou de texto)

Activa o modo de entrada de texto.

Corta os elementos seleccionados.

Copia os elementos seleccionados.

Pega o contido do portapapeis.

Pega texto sen formato do portapapeis. Este texto pégase usando o formato que exista no punto de inserción.

Abre a caixa de diálogo Pegado especial.

Selecciona todo.

Desfai a última acción.

Refai a última acción.

Repite a última orde.

Aplícase o atributo Cursiva á área seleccionada. Se o cursor está sobre unha palabra, tamén a pon en cursiva.

Aplícase o atributo Negra á área seleccionada. Se o cursor está sobre unha palabra, tamén a pon en negra.

Aplícase o atributo Subliñado á área seleccionada. Se o cursor está sobre unha palabra, tamén a subliña.

Elimina o formatado directo do texto ou dos obxectos seleccionados (como acontece en Formato - Formatado predefinido)


Teclas de atallo na Galería

Teclas de atallo

Resultado

Tabulación

Desprazamentos entre áreas.

Maiús + Tab

Desprazamentos entre áreas (cara a atrás)


Teclas de atallo na área Novo tema, na Galería:

Teclas de atallo

Resultado

Frecha cara a arriba

Move a selección unha posición cara a arriba.

Frecha cara a abaixo

Move a selección cara a abaixo.

Abre a caixa de diálogo Propiedades.

Maiús+F10

Abre o menú de contexto.

Actualiza o tema seleccionado.

Abre a caixa de diálogo Introducir título.

Elimina o tema seleccionado.

Inserir

Insire un novo tema


Teclas de atallo na área de previsualización da Galería:

Teclas de atallo

Resultado

Inicio

Salta á primeira entrada.

Fin

Salta á última entrada.

Frecha cara á esquerda

Selecciona o seguinte elemento da Galería á esquerda.

Frecha cara á dereita

Selecciona o seguinte elemento da Galería á dereita.

Frecha cara a arriba

Selecciona o seguinte elemento da Galería situado arriba.

Frecha cara a abaixo

Selecciona o seguinte elemento da Galería situado abaixo.

Avanzar páxina

Subir unha pantalla.

Seguinte páxina cara a abaixo

Baixar unha pantalla

Insire o obxecto seleccionado no documento actual como obxecto ligado.

Insire unha copia do obxecto seleccionado no documento actual.

Abre a caixa de diálogo Introducir título.

Alterna entre a visualización de temas e a de obxectos.

Barra de espazos

Alterna entre a visualización de temas e a de obxectos.

Intro

Alterna entre a visualización de temas e a de obxectos.

Retroceder (só na visualización de obxectos)

Retorna á visión xeral principal.


Selecting Rows and Columns in a Database Table (opened by + Shift + F4 keys)

Teclas de atallo

Resultado

Barra de espazos

Alterna a selección de fila, excepto cando a fila está en modo edición.

Alterna a selección de fila

Maiús+Barra de espazos

Selecciona a columna actual

Move o cursor para a primeira fila

Move o cursor para a derradeira liña


Teclas de atallo para obxectos de debuxo

Teclas de atallo

Resultado

Select the toolbar with F6. Use the Down Arrow and Right Arrow to select the desired toolbar icon and press +Enter

Insire un obxecto de debuxo.

Selecciona un obxecto de debuxo.

Tabulación

Selecciona o seguinte obxecto de debuxo.

Maiús + Tab

Selecciona o obxecto de debuxo anterior.

Selecciona o primeiro obxecto de debuxo.

Selecciona o último obxecto de debuxo.

Esc

Finaliza a selección de obxecto de debuxo.

Esc (en modo selección de identificador)

Saír do modo selección de identificador e volver ao modo selección de obxecto.

Frecha cara a arriba/abaixo/dereita/esquerda

Move o punto seleccionado (as funcións de axuste á grade están desactivadas temporalmente, mais os puntos finais aínda se axustan uns aos outros).

Move un píxel o obxecto de debuxo seleccionado (en modo selección)

Redimensiona un obxecto de debuxo (en modo selección de identificador)

Rodar un obxecto de debuxo (en modo rotación)

Abre a caixa de diálogo de propiedades dun obxecto de debuxo.

Activa o modo selección de punto para o obxecto de debuxo seleccionado.

Barra de espazos

Seleccione un punto no obxecto de debuxo (en modo selección de punto)/Cancele a selección.

O punto seleccionado pestanexa unha vez por segundo.

Maiús+Barra de espazos

Seleccione un punto adicional en modo selección de punto.

Seleccione o seguinte punto do obxecto de debuxo (modo selección de punto)

En modo rotación tamén pode seleccionarse o centro de rotación.

Selecciona o punto anterior do obxecto de debuxo (modo selección de punto)

Sitúase un novo obxecto de debuxo, de tamaño predefinido, no centro da visualización actual.

Activa o primeiro obxecto de debuxo no documento.

Esc

Sae do modo selección de punto. Selecciónase a continuación o obxecto de debuxo.

Edición de puntos do obxecto de debuxo (modo edición de punto)

Calquer texto ou tecla numérica

Se está seleccionado un obxecto de debuxo, cambia ao modo edición e sitúa o cursor na fin do texto do obxecto de debuxo. Insírese un carácter imprimíbel.

A posición do centro dos obxectos é fixa

Prema na tecla Maiús ao crear ou escalar un obxecto gráfico

A proporción da largura do obxecto pola altura é fixa.