Modo de selección

Aquí pódese alternar entre modos de selección diferentes.

When you click in the field, a popup menu comes up with the available options:

Modo

Efecto

Selección normal

This is the default selection mode for text documents. With the keyboard, selections can be performed by Shift+NavigationKey (arrows, Home, End, Page Up, Page Down). With the mouse, click in the text where the selection is to start, hold the left mouse button and move to the end of the selection. Release the mouse key to end selection.

Selección estendida (F8)

By using the arrow keys or the Home and End keys you can extend or crop the current selection. Clicking into the text selects the text between the current cursor position and the click position.

Selección estendida (F8)

Engádese unha nova selección á existente. O resultado é unha selección múltipla.

Block selection (+Shift+F8)

Pódese seleccionar un bloque de texto.