Zoom

Especifica o factor de zoom da visualización da páxina.

Double-clicking this field opens the Zoom dialog, where you can change the current zoom factor.

Abra o menú de contexto do campo para ver unha selección de factores de zoom dispoñíbeis.