Fonte de datos do documento actual

Mostra a táboa ligada ao documento actual no explorador da fonte de datos.

Icona

Fonte de datos do documento actual

Escolla Editar - Substituír bases de datos para seleccionar outra táboa.