Aplicar filtro

Alterna entre a visualización filtrada e non-filtrada da táboa.

Icona

Aplicar filtro

A función Aplicar filtro emprega os filtros baseados en formularios xa configurados, polo que non necesita redefinilos.