Filtros baseados en formularios

Solicita ao servidor da base de datos que filtre os datos visíbeis cos criterios especificados.

Se utiliza o filtro baseado en formularios realizará buscas máis rápidas que as normais, que se activan por medio da icona Localizar rexistro da Barra de formulario. Normalmente, a busca encárgase a un servidor de base de datos rápido. Alén diso, permítense condicións máis complexas de busca.

Icona

Filtros baseados en formularios

Buscar cun filtro de formulario