Orde de clasificación

Especifica os criterios de ordenación para a visualización dos datos.

Para acceder a esta orde...

Icona Orde de clasificación da barra Datos de táboa e da barra Deseño de formulario

Icona

Orde de clasificación


Se as funcións Orde ascendente e Orde descendente ordenan mediante un único criterio, a caixa de diálogo Orde de clasificación permite combinar varios criterios.

You can remove a sorting that has been performed with the Reset Filter/Sorting icon.

Ordenar

Use this area to enter sorting criteria. If you enter additional sorting criteria under and then, the data matching the content of the higher-order criterion is ordered according to the next criterion.

Se ordena o campo "Nome" de forma ascendente, e o campo "Apelidos" de forma descendente, os rexistros ordénanse de forma ascendente polo nome e despois, dentro dos nomes, de forma descendente polos apelidos.

Nome de campo

Especifica o nome do campo de datos cuxo contido determina a orde.

Orde

Especifica a orde (ascendente ou descendente).

e despois

Especifica criterios de ordenación subordinados adicionais con base nos outros campos.