Gardar rexistro

Garda o rexistro da táboa de base de datos. A icona Gardar rexistro encóntrase na barra Datos de táboa

Icona

Gardar

Os cambios realizados no contido dun rexistro gárdanse automaticamente ao seleccionar outro rexistro ou ao premer na icona Gardar rexistro.