Editar ficheiro

Use a icona Editar ficheiro para activar ou desactivar o modo edición.

Icona

Editar ficheiro

Para activar un cursor de selección en textos só de lectura ou na Axuda, escolla Editar - Seleccionar texto ou abra o menú de contexto dun documento só de lectura e escolla Seleccionar texto. O cursor de selección non pestanexa.