Recargar

Substitúe o documento actual pola última versión gardada.

Perderanse os cambios efectuados despois da última gravación.

Para acceder a esta orde...

Escolla Ficheiro - Recargar