Rodar

Roda o obxecto seleccionado.

Arrastre unha das agarradoiras do obxecto no sentido en que desexa rodalo.

Icona

Rodar