Dirección de texto de arriba cara a abaixo

Specifies the vertical direction of the text.

Icona

Dirección de texto de arriba cara a abaixo