Dirección de texto da esquerda cara á dereita

Specifies the horizontal direction of the text.

Icona

Dirección de texto da esquerda cara á dereita