Activar/Desactivar asistentes

Especifica se o asistente debe iniciarse de forma automática ao inserir un novo control. Esta configuración aplícase a todos os documentos.

Para acceder a esta orde...

Abra a barra de ferramentas Controis de formulario e prema

Icona

Activar/Desactivar asistentes


Dispón de asistentes para inserir caixas de lista ou de combinación, elementos de táboa e caixas de grupo.