Asistente de caixas de combinación / caixas de lista: Selección de campo

Select the data field specified in the table on the previous page, whose contents should be displayed in the list or combo box.

Para acceder a esta orde...

Abra a barra de ferramentas Controis de formulario, prema na icona Caixa de combinación ou Caixa de lista e arrastre o rato para xerar un campo. Debe haber conexión coa base de datos no formulario: Asistente - Páxina 2.


Campos dispoñíbeis

Mostra os campos de táboa escollidos na páxina anterior do asistente.

Mostrar campo

Especifica o campo cuxos datos deben mostrarse nas caixas de lista ou de combinación.

O nome de campo indicado aparece en Propiedades de control como elemento dunha instrución SQL no campo Contido da lista.