Asistente de elementos de táboa: Selección de campo

Especifica os campos que deben mostrarse no campo de control de táboas.

Para acceder a esta orde...

Abra a barra de ferramentas Controis de formulario, prema na icona Máis controis, despois na icona Control de táboa e finalmente arrastre o rato para xerar un campo. Ten que haber conexión coa base de datos.


Campos dispoñíbeis

Lists the names of the data base fields in the selected table or query. Click to select a field or hold down the Shift or the key while you click to select more than one field.

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

>>

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<<

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

Campos seleccionados

Mostra os campos de datos aceptados no campo de formulario.