Eventos

No separador Eventos pode ligar macros a eventos que acontecen nos campos de control dun formulario.

When the event occurs, the linked macro will be called. To assign a macro to an event, press the ... button. The Assign Action dialog opens.

Para acceder a esta orde...

Abra o menú de contexto dun elemento de formulario seleccionado e escolla Control, separador Eventos

Abra a barra de ferramentas Controis de formulario ou Deseño de formulario e prema na icona Control, separador Eventos


Existen diferentes eventos dispoñíbeis en función do control. No separador Eventos só se listan os dispoñíbeis. Están definidos os seguintes eventos:

Aprobar unha acción

This event takes place before an action is triggered by clicking the control. For example, clicking a "Submit" button initiates a send action; however, the actual "send" process is started only when the When initiating event occurs. The Approve action event allows you to kill the process. If the linked method sends back FALSE, When initiating will not be executed.

Executar unha acción

The Execute action event occurs when an action is started. For example, if you have a "Submit" button in your form, the send process represents the action to be initiated.

Modificado

O evento Modificado acontece cando se modifica o contido do control tras deixar de estar este enfocado.

Texto modificado

O evento Texto modificado acontece se se introduce ou modifica un texto nun campo de entrada.

Estado modificado

The Item status changed event takes place if the status of the control field has changed.

Ao recibir o foco

O evento Ao recibir o foco acontece cando se enfoca un campo de control.

Ao perder o foco

O evento Ao perder o foco acontece cando un campo de control deixa de estar enfocado.

Tecla premida

O evento Tecla premida acontece cando o usuario preme calquera tecla mentres o control está enfocado. Este evento pode estar ligado a unha macro de verificación de entradas.

Tecla liberada

The Key released event occurs when the user releases any key while the control has the focus.

Rato dentro

O evento Rato dentro acontece se o rato está dentro do campo de control.

Movemento do rato con tecla premida

The Mouse moved while key pressed event takes place when the mouse is dragged while a key is pressed. An example is when, during drag-and-drop, an additional key determines the mode (move or copy).

Movemento do rato

O evento Movemento do rato acontece ao mover o rato sobre o control..

Botón do rato premido

O evento Botón do rato premido acontece ao premer o botón do rato mentres o apuntador está situado sobre o control.

Icona Nota

Note that this event is also used for notifying requests for a popup context menu on the control.


Botón do rato liberado

O evento Botón do rato liberado acontece ao liberar o botón do rato mentres o apuntador está situado sobre o control.

Rato fóra

O evento Rato fóra acontece cando o rato está fóra do campo de control.

Antes de actualizar

O evento Antes de actualizar acontece antes de que se grave na fonte de datos o contido do control que o usuario modificou. A macro ligada pode, por exemplo, devolver "FALSO" para impedir esa acción.

Despois de actualizar

O evento Despois de actualizar acontece despois de gravar na fonte de datos o control modificado polo usuario.

Antes de restaurar

O evento Antes de restaurar acontece antes de restabelecer un formulario. A macro ligada pode, por exemplo, devolver "FALSO" para impedir esa acción.

O formulario restáurase cando se dá algunha destas condicións:

  1. O usuario preme nun botón (HTML) definido como botón de restauración.

  2. Créase un rexistro baleiro nun formulario ligado a unha fonte de datos. Por exemplo, no último rexistro pódese premer no botón Seguinte rexistro.

Despois de restaurar

O evento Despois de restaurar acontece despois de restabelecer un formulario.