Data (for XML Form Documents)

A páxina guía Datos da caixa de diálogo para un documento Formulario XML Propiedades ofrece algunhas opcións de formularios XML.

Para acceder a esta orde...

Abra o menú de contexto do control seleccionado nun documento de formulario XML, escolla Control e, a seguir, o separador Datos

Abra a barra de ferramentas Controis de formulario nun documento de formulario XML, escolla a icona Control e, a seguir, o separador Datos


A configuración da lapela Datos depende do control. Só verá as opcións dispoñíbeis para o control e contexto actuais. Están dispoñíbeis os seguintes campos:

Modelo de datos XML

Seleccione un modelo a partir da lista de todos os modelos no documento actual.

Ligazón

Seleccione ou introduza un nome de conexión. Seleccionar o nome dunha asociados vinculantes a conexión co control de formulario. Introducir un novo nome crea unha nova conexión e asocia-lo co control de formulario.

Expresión de ligazón

Introduza o nó DOM de obrigar o modelo de control de. Preme o botón ... para un diálogo para introducir a expresión XPath.

Necesario

Especifica se o elemento debe ser incluído no XForm.

Relevante

Declara o elemento como relevante.

Só de lectura

Declara o elemento só de lectura.

Restrición

Declara o elemento como unha restricción.

Cálculo

Declara que o elemento é calculado.

Tipo de datos

Seleccione un tipo de datos que o control debe ser validado.

x

Seleccione un tipo de datos definido polo usuario e prema o botón para borrar o tipo de datos definido polo usuario.

+

Prema no botón para abrir unha caixa de diálogo onde pode introducir o nome dun novo tipo de datos definido polo usuario. O novo tipo de datos herda todas as facetas do tipo de datos seleccionado.

Icona Nota

A seguinte lista de todas as facetas que son válidos para os tipos de datos. Algunhas facetas están dispoñibles só para algúns tipos de datos.


Espazos en branco

Especifica como espazos en branco deberán ser tratadas cando unha secuencia de caracteres de tipo de datos actual está a ser procesada. Os valores posibles son Preservar, Substituír e Reducir. A semántica seguir a definición en http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#rf-whiteSpace.

Patrón

Specifies a regular expression pattern. Strings validated against the data type must conform to this pattern to be valid. The XSD data type syntax for regular expressions is different from the regular expression syntax used elsewhere in LibreOffice, for example in the Find & Replace dialog.

Díxitos (total)

Especifica o número máximo total de díxitos que os valores do tipo de datos decimal pode ter.

Díxitos (fracción)

Especifica o número máximo total de díxitos fracionários que os valores do tipo de datos decimal pode ter.

Máx. (inclusive)

Especifica un ata límite superior para os valores.

Máx. (exclusive)

Especifica un superior exclusivo destino a valores.

Mín. (inclusive)

Especifica un ata límite inferior para valores.

Mín. (exclusive)

Especifica un exclusivo límite inferior para valores.

Lonxitude

Especifica o número de caracteres dunha cadea.

Lonxitude (mínimo)

Especifica o número mínimo de caracteres para unha cadea.

Lonxitude (máximo)

Especifica o número máximo de caracteres para unha cadea.