Comprobar actualizacións

You can check for updates manually or automatically.

Icona Nota

Comprobar se hai actualizacións tamén pode buscar por actualizacións de todas as extensións instaladas.


Choose Help - Check for Updates to check manually.

You can disable or enable the automatic check in - LibreOffice - Online Update.

You will see the Check for Updates dialog with some information about the online update of LibreOffice.

  1. Activar unha conexión de Internet para PRODUCTNAME%.

    If you need a proxy server, enter the proxy settings in - Internet - Proxy.

  2. Choose Check for Updates to check for the availability of a newer version of your office suite.

Se unha nova versión está dispoñible e% PRODUCTNAME non foi configurado para descarga automática, entón podes seleccionar calquera das seguintes accións:

Se% PRODUCTNAME está configurado para descargar os ficheiros automaticamente, a descarga comeza inmediatamente. Unha descarga segue mesmo cando minimizar o diálogo.

Se descargas automáticos están desactivados, iniciar a descarga manual.

Se ningunha actualización se atopou, pode pechar o diálogo.

Icona Aviso

Debe de dereitos de administrador para actualizar% PRODUCTNAME.