Ver tamén Sinaturas dixitais.

Engade e elimina sinaturas dixitais e ao seu documento. Tamén pode usar a caixa de diálogo para amosar certificados.

Para acceder a esta orde...

Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures

Escolla Ferramentas - Macros - Sinatura dixital

Escolla a lapela Ficheiro - Propiedades - Xeral, e prema no botón Sinaturas dixitais

Prema dúas veces no campo Sinatura da barra de estado.


Sobre as sinaturas dixitais

Debe gardar un ficheiro antes de que pode aplicar unha sinatura dixital para o ficheiro.

Debe gardar un arquivo en formato OpenDocument antes que pode aplicar unha sinatura dixital para o ficheiro.

Lista

Lista as sinaturas dixitais para o documento actual.

The Signed icon Icon indicates a valid digital signature, while the Exclamation mark icon Icon indicates an invalid digital signature.

Ver tamén Sinaturas dixitais.

Use AdES-compliant signature when there is a choice

Prefers creating XAdES signatures for ODF and OOXML, PAdES signatures for PDF.

Ver certificado

Opens the View Certificate dialog.

Gardar documentos

Opens the Select Certificate dialog.

Eliminar

Removes the selected signature from the list. Removes all subsequent signatures as well, in case of PDF.