Opcións hangul/hanja

Define options for the Hangul/Hanja conversion.

Dicionarios definidos polo usuario

Lista todos os dicionarios definidos polo usuario. Marque a caixa de verificación a carón do dicionario que quere usar. Desmarque a caixa de verificación a carón do dicionario que non desexa utilizar.

Novo

Abre a caixa de diálogo Novo Dicionario, onde pode crear un novo dicionario.

Nome

Enter a name for the dictionary. To display the new dictionary in the User-defined dictionaries list box, click OK.

Editar

Opens the Edit Custom Dictionary dialog where you can edit any user-defined dictionary.

Eliminar

Exclúe o dicionario definido polo usuario seleccionado.

Opcións

Especifica outras opcións para todos os dicionarios.

Ignorar palabra en posición posterior

Ignora caracteres de posición ao final de palabras coreanas cando busca un dicionario.

Mostrar entradas usadas recentemente en primeiro lugar

Mostra a suxestión de substitución que seleccionou na última vez como a primeira entrada na lista.

Substituír automaticamente todas as entradas únicas

Substitúe automaticamente palabras que posúen só unha substitución de palabras suxeridas.