Desagrupar

Atribúe ou edita as teclas de atallo por US LibreOffice comandos, ou LibreOffice macros básicas.

Para acceder a esta orde...

Choose Tools - Customize - Keyboard tab. A document must be opened.


Pode atribuír teclas de atallo ao aplicativo actual ou a todos os aplicativos de LibreOffice, así como editalas.

Icona Nota

Non atribúa teclas de atallo que xa estea a usar o seu sistema operativo.


LibreOffice

Mostra as teclas de atallo que son comúns a todos os LibreOffice aplicacións.

Mostra as teclas de atallo para a aplicación actual de LibreOffice.

Teclas de atallo

Lista das teclas de atallo e os comandos asociados. Para asignar ou modificar a tecla de atallo para a orde seleccionada na Función lista, prema nun atallo da lista e prema en Editar .

Funcións

Lista as categorías de función e as funcións de LibreOffice a que se poden atribuír teclas de atallo.

Categoría

Lists the available function categories. To assign shortcuts to Styles, open the "Styles" category.

Función

Select a function that you want to assign a shortcut key to, click a key combination in the Shortcut keys list, and then click Modify. If the selected function already has a shortcut key, it is displayed in the Keys list.

Teclas

Mostra as teclas de atallo que son asignados á función seleccionada.

Modificar

Atribúe a combinación de teclas seleccionada na lista Teclas de atallo para o comando seleccionado na Función lista.

Elimina os elementos seleccionados sen solicitar unha confirmación.

Cargar

Substitúe a configuración de atallo de teclado cun que foi gardado anteriormente.

Gardar

Garda a configuración de atallos de teclado actual, de modo que pode cargalo máis tarde.

Restabelecer

Restabelece os valores modificados aos valores predefinidos.