Gardar como

Permite gravar, organizar e editar macros.

Desagrupar

Records a new macro. Only available, if macro recording feature is enabled in - LibreOffice - Advanced.

Gardar como

Abre un diálogo onde pode iniciar unha macro.

Organize Macros

Abre un submenú con enlaces a diálogos onde podes organizar as macros e scripts.

Ver tamén Sinaturas dixitais.

Engade e elimina sinaturas dixitais para e das súas macros. Tamén pode usar a caixa de diálogo para amosar certificados.

Gardar como

Abre a páxina guía Caixas de diálogo do Organizador de macros.