Abrir

Configura as opcións de formatado das listas con viñetas e numeración. Se o desexa, pode aplicar o formatado a niveis individuais da xerarquía.

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Viñetas e numeración. Abra a lapela Opcións


Formato

Seleccione o(s) nivel/is que desexe modificar e especifique o formatado que lles será aplicado.

Nivel

Seleccione o nivel (s) que quere establecer as opcións de formato. O nivel seleccionado é destacado na visualización.

Numeración

Seleccione un estilo de numeración para os niveis seleccionados.

Selección

Descrición

1, 2, 3, ...

Numeros arábicos

A, B, C, ...

Letras maiúsculas

a, b, c, ...

Letras minúsculas

I, II, III, ...

Numeros romanos (maiúsculas)

i, ii, iii, ...

Numeros romanos (minúsculas)

A,... AA,... AAA,...

Numeración alfabética con letras maiúsculas

a,... aa,... aaa,...

Numeración alfabética con letras minúsculas

Viñeta

Engade unha bala no inicio dunha liña. Seleccione esta opción e, a continuación, prema no botón Character para escoller un estilo de bala.

Imaxe

Mostra unha imaxe para a bala. Seleccione esta opción e prema en Seleccionar para localizar o ficheiro de imaxe que quere usar. A imaxe queda incorporado no documento.

Imaxes ligadas

Mostra unha imaxe para a bala. Seleccione esta opción e prema en Seleccionar para localizar o ficheiro de imaxe que quere usar. A imaxe insírese como unha ligazón ao ficheiro de imaxe.

Ningún

Non aplica ningún estilo de numeración.


The availability of the following fields depends on the style that you select in the Numbering box.

Antes

Introduza un carácter ou o texto a ser exhibido diante do número da lista.

Despois

Enter a character or the text to display behind the number in the list. If you want to create a numbered list that uses the style "1.)", enter ".)" in this box.

Comezar polo

Introduza un novo número de inicio para o nivel actual.

Carácter

Opens the Special Characters dialog, where you can select a bullet symbol.

Opcións de imaxes:

Seleccionar...

Seleccione gráfico, ou localice o ficheiro gráfico que desexa utilizar como unha bala.

Largura

Insire un ancho para a gráfica.

Altura

Insire unha altura para a gráfica.

Manter proporción

Mantén as proporcións de tamaño da gráfica.

Aliñamento

Seleccione a opción de aliñamento para a gráfica.