Desagrupar

Edita táboa de substitución para resolver ou substituír palabras ou abreviaturas no documento automaticamente.

Para acceder a esta orde...

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Replace tab.


Substitucións e excepcións de idioma:

Seleccione Idioma ao que quere crear ou editar as regras de substitución. LibreOffice primeiras investigacións para excepcións que están definidas para o idioma en a posición actual do cursor no documento e, a continuación, procura as linguas remanentes.

Táboa de substitución

Lists the entries for automatically replacing words, abbreviations or word parts while you type. To add an entry, enter text in the Replace and With boxes, and then click New. To edit an entry, select it, change the text in the With box, and then click Replace. To delete an entry, select it, and then click Delete.

You can use the AutoCorrect feature to apply a specific character format to a word, abbreviation or a word part. Select the formatted text in your document, open this dialog, clear the Text only box, and then enter the text that you want to replace in the Replace box.

Substituír

Enter the word, abbreviation or word part that you want to replace while you type. Wildcard character sequence .* in the end of word results the replacement of the word before arbitrary suffixes, too. Wildcard character sequence .* before the word results the replacement after arbitrary prefixes, too. For example, the pattern "i18n.*" with the replacement text "internationalization" finds and replaces "i18ns" with "internationalizations", or the pattern ".*..." with the replacement text "…" finds and replaces three dots in "word..." with the typographically correct precomposed Unicode horizontal ellipsis ("word…").

Icona Suxestión

To replace word parts or characters within words, you can use starting and terminating wildcard character sequences in the same pattern. For example, entering time values can be faster using only numerical keys, and double decimal separators as colons in the following way: set the pattern ".*...*" or ".*,,.*" (double dots or commas within words) and the replacement text ":", and entering "10..30" or "10,,30" results "10:30" automatically.


Con:

Enter the replacement text, graphic, frame, or OLE object that you want to replace the text in the Replace box. If you have selected text, a graphic, a frame, or an OLE object in your document, the relevant information is already entered here.

Só texto

Saves the entry in the With box without formatting. When the replacement is made, the text uses the same format as the document text.

Novo

Engade ou substitúe unha entrada na táboa de substitución.

Eliminar

Elimina os elementos seleccionados sen solicitar unha confirmación.

Botóns de diálogo

Restabelecer

Resets modified values back to the tab page previous values.

Cancelar

Closes dialog and discards all changes.

Aceptar

Garda todos os cambios e pecha o diálogo.