Abrir

Seleccione as opcións para corrixir erros automaticamente mentres escribe, e entón preme en Aceptar .

Para acceder a esta orde...

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Options tab.


Utilizar táboa de substitución

If you type a letter combination that matches a shortcut in the replacement table, the letter combination is replaced with the replacement text.

Corrixir DÚas MAiúsculas INiciais

Cando se teclean dúas letras maiúsculas no inicio dunha "PAlavra", a segunda é automaticamente substituída por unha minúscula.

Pór en maiúsculas a primeira letra de cada frase

Pon a primeira letra de cada frase en maiúsculas.

Automatic *bold*, /italic/, -strikeout- and _underline_

Automatically applies bold, italic, strikethrough or underline formatting to text enclosed by asterisks (*), slashes (/), hyphens (-), and underscores (_), respectively. These characters disappear after the formatting is applied.

Icona Nota

This feature does not work if the formatting characters * / - _ are entered with an Input Method Editor.


Recoñecemento de URL

Automatically creates a hyperlink when you type a URL.

Substituír guións

Substitúe un ou dous guións cun guión (ver a táboa a seguir).

Texto será substituído tras insire un espazo á dereita en branco (espacio, tabulación, ou retorno). Na táboa a seguir, A e B representan texto composto de letras de A a Z ou números de 0 a 9.

O texto que escribe:

Resultado que ten:

A - B (A, espazo, menos, espazo, B)

A - B (A, espazo, en-dash, espazo, B)

A - B (A, espazo, menos, menos, espazo, B)

A - B (A, espazo, en-dash, espazo, B)

A - B (A, menos, menos, B)

A-B (A, en-trazo, B)
(ver nota abaixo da táboa)

AB (A, negativo, B)

AB (inalterado)

A B (A, espazo, menos, B)

A B (inalterado)

A --B (A, espazo, menos, menos, B)

A B (A, espazo, en-dash, B)


Icona Nota

If the hyphens are there between digits or the text has the Hungarian or Finnish language attribute, then two hyphens in the sequence A--B are replaced by an en-dash instead of an em-dash.


Ignorar espazos duplos

Substitúe dous ou máis espazos consecutivos por un espazo simple.

Modifica a opción de AutoCorreção seleccionado.

Botóns de diálogo

Restabelecer

Resets modified values back to the tab page previous values.

Cancelar

Closes dialog and discards all changes.

Aceptar

Garda todos os cambios e pecha o diálogo.