Autocorrección

. Define as opcións para substituír automaticamente o texto mentres escribe

Para acceder a esta orde...

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options.


A configuración da corrección automática aplícase premendo na barra de espazos despois de introducir unha palabra.

To turn on or to turn off the AutoCorrect feature, in LibreOffice Calc choose Tools - AutoInput, and in LibreOffice Writer choose Tools - AutoCorrect - While Typing. To apply the AutoCorrect settings to an entire text document, choose Tools - AutoCorrect - Apply.

Desagrupar

Edita táboa de substitución para resolver ou substituír palabras ou abreviaturas no documento automaticamente.

Abrir

Especifique as abreviaturas ou combinacións de letras que non quere LibreOffice para corrixir automaticamente.

Abrir

Seleccione as opcións para corrixir erros automaticamente mentres escribe, e entón preme en Aceptar .

Abrir

Specify the AutoCorrect options for quotation marks and for options that are specific to the language of the text.

Botóns de diálogo

Restabelecer

Resets modified values back to the tab page previous values.

Cancelar

Closes dialog and discards all changes.

Aceptar

Garda todos os cambios e pecha o diálogo.