Largura de columna

Cambia o ancho da columna actual ou das columnas seleccionadas.

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Columna - Largura.

Nunha táboa de base de datos abra o menú de contexto da cabeceira dunha columna e escolla Largura da columna


You can also change the width of a column by dragging the divider beside the column header.

Largura

Introduza a largura da columna que quere usar.

Axusta automaticamente a largura da columna con base na fonte actual.